070108_0206.jpg by tohru_nishimura on Flickr.

070108_0206.jpg by tohru_nishimura on Flickr.

Notes

  1. hih0whigh reblogged this from sandman-kk
  2. sandman-kk reblogged this from elzopilote and added:
    070108_0206.jpg by tohru_nishimura on Flickr.
  3. elzopilote posted this